Citate despre ideologii surori și criminali frați cu filozofii

svastica-si-secera-cu-ciocanul

Sunt inimi în care nici Dumnezeu nu poate privi fără să-și piardă inocența” – Emil Cioran

“Românii sunt un popor fără istorie, destinați să piară în furtuna revoluției mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai contrarevoluției și vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor național, la fel cum propria lor existență, în general, reprezintă prin ea însăși un protest contra unei mărețe revoluții istorice. Dispariția lor de pe fața pământului va fi un pas înainte.” – Amiralul Horthy. Nu, Karl Marx.

“Pentru noi, condițiile economice determină toate fenomenele istorice, iar rasa face parte și ea din condițiile economice.” – Hitler. Nu, Friedrich Engels.

“Dacă în țările noastre axiomele matematicii, de pildă, sunt absolut evidente pentru un copil de 8 ani și nu necesită recurgerea la experiență, aceasta este urmarea “eredității acumulate”. Ar fi însă foarte greu să-l înveți aceste axiome pe un boșiman sau pe un negru australian.” – Hitler. Nu, tot Engels.

“Care este cultul laic al evreului? Mercantilismul. Care este dumnezeul lui laic? Banul. Organizarea societății care ar suprima premisele mercantilismului …ar face cu neputință existența evreului.” Hitler? Nu. Engels? Nu, de data asta Karl Marx.

“Ar trebui să dispară roiuri de negri și mulatri, de albi cu ten murdar și de galbeni. În sterilizarea celor deficitari  și nu în selectarea celor reușiți pentru înmulțire, rezidă posibilitatea unei îmbunătățiri a stocului uman.” – doctorul Josef Mengele. Nu, scriitorul H.G. Wells.

“Ar trebui să-i ducem în camera de gazare și să scăpăm de ei.” – Heinrich Himmler. Nu, George Bernard Shaw.

“Fac apel la chimiști să descopere un gaz uman care să ucidă instantaneu și fără durere. Să fie mortal, dar să fie uman, nu crud.” – Adolph Eichmann. Nu, tot G. B. Shaw.

“Ciclon B era un gaz uman.” – G. B. Shaw? Nu, Adolph Eichmann.

“Legile ființei voastre să nu le căutați în dogme și idei, ci în persoana Fuhrerului, căci numai el este realitatea germană de azi și de mâine.” – Goebbels. Nu, Heidegger.

“Binele este, într-un sens, răul. Este ceea ce trebuie eliminat; ceea ce se opune progresului în relațiile interumane. Răul, generând lupta, reprezintă binele, căci produce mișcarea ce face istoria. “ – Satana? Nu, Karl Marx.

“Omul nu-și pune decât problemele pe care le poate rezolva.” – Seinfeld? Nu, Marx.

“Dacă Dumnezeu există de ce îngăduie asemenea orori?” – întrebare considerată legitimă nu de Voltaire, ci de Rowan Williams – arhiepiscop de Canterbury și capul Bisericii Anglicane.

“Socialismul garantează adevăratei credințe creștine condițiile ideale, spre deosebire de ordinea socială a Occidentului.” – Papa Francisc. Nu, teologul Leonardo Boff.

Interviu: “De ce nu organizați alegeri libere? Ah, alegeri; sunt o chestie depășită, o porcărie.” Dictatorul Franco. Nu, Fidel Castro.

“Împărtășim aceeași preocupare fierbinte pentru om, pentru demnitatea și libertatea lui.” – Fidel Castro. Nu, cardinalul Roger Etchegaray adresându-i-se lui Fidel Castro.

“Am împușcat, împușcăm și vom continua să împușcăm atâta timp cât o să trebuiască.” – Reynhard Heydrich la Praga. Nu, Che Guevara la ONU.

“De când se află în fruntea țării, Fidel Castro nu și-a pierdut pasiunea de a asculta: poate fi întrerupt și criticat.” – Granma, organul de presă al Partidului Comunist cubanez. Nu, La Croix, organul de presă al catolicilor francezi.

“Să fie liberi să profeseze toate prostiile reacționare pe care le vor vrea, asta e dorința noastră în numele toleranței. Dar, vă rugăm, să nu strigăm, la stânga, împreună cu haita anticomuniștilor de toate culorile, că în ei doi rezidă generozitatea, noblețea sau adevărul.” – L‘Humanite – organul de presă al Partidului Comunist francez? Nu, ziarul catolic Temoignage chretien, în 1973, despre Soljenițin și Andrei Saharov.

“Mussolini? Mare păcat că l-am pierdut. E un bărbat puternic care ne-ar fi dus partidul spre victorie” – fascistul Curzio Malaparte? Nu, Lenin.

“Lui Benito Mussolini, de la un bătrân care îl salută pe Conducător, Eroul Culturii.” – fascistul Gabriele D’Annunzio. Nu, Sigmund Freud.

“Lumea e sătulă de politica parlamentară…Partidul fascist, în tot ceea ce are el mai bun, este acum Italia însăși. Partidul comunist, în tot ceea ce are el mai bun, este însăși Rusia.” – Mussolini. Nu, scriitorul englez H.G. Wells.

“Trebuie să creăm o minoritate proletară suficient de numeroasă, suficient de informată și suficient de îndrăzneață care să înlocuiască la momentul oportun minoritatea burgheză.” – bolșevicul Lenin? Nu, fascistul Benito Mussolini.

“Pământul este al celor care îl lucrează” , “Fiecărui țăran, întregul rod al muncii lui sacre” – sloganuri bolșevice. Nu, sloganuri fasciste.

“A lupta împotriva ideologiei naziste este o crimă.” – Goebbels. Nu, Molotov.

“Noi suntem socialiști. Suntem dușmani, dușmani de moarte ai sistemului economic capitalist de azi care îi exploatează pe cei slabi din punct de vedere economic” – Friedrich Engels. Nu, ideologul nazist Gregor Strasser.

“Capitalismul dă naștere șomajului, iar șomajul dă naștere totalitarismului.” – Nikita Hrușciov? Nu, miliardarul George Soros.

“Masa ne va urma pur și simplu și se va supune.” – Mussolini. Nu, Lenin.

“Un lider adevărat folosește masele precum uneltele.” – Lenin. Nu, Woodrow Wilson.

“Îmi exprim susținerea pentru președintele  Roosevelt pentru că își duce la îndeplinire obiectivele indiferent de Congres, de lobby-uri, de birocrațiile încăpățânate.” – suporter al Partidului Democrat. Nu, Hitler.

“Dacă ceea ce am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele în Rusia înseamnă bolșevism, atunci eu sunt bolșevic.” – Louis Aragon, scriitor și comunist francez. Nu, W.E.B. DuBois, sociolog și istoric american.

“Săriți pe Leon Blum! Săriți pe social – democrați!” – monarhistul Charles Maurras? Nu, comunistul Louis Aragon.

“O să vă îngropăm pe toți !” (atenționare adresată ziariștilor occidentali) – Generalul Pinochet. Nu, Nikita Hrușciov.

“Împotriva unei Biserici care se identifică cu Statul nu am nimic de spus.”  Stalin. Nu, Hitler.

“Numai prin luptă și război pot fi rezolvate marile probleme ale umanității.” Hitler. Nu, Lenin.

“Dictatura s-a aflat la temelia vieții omenirii de mii de ani.” – Dictatorul Franco. Nu, Buharin.

“În Franța există două partide: poporul și dușmanii săi” – Jean Marie Le Pen. Nu, Robespierre.

“Nu-ți dai seama că nu vom ieși învingători dacă nu vom folosi cea mai dură teroare revoluționară? – Robespierre. Nu, Lenin.

“New York-ul este un oraș jidovit” – Jean Marie Le Pen? Nu, pastorul Jesse Jackson.

“Este absolut necesar ca teroarea să fie legalizată principial, în termeni clari, fără echivoc.” – teroristul Serghei Neceaev. Nu, Lenin.

“Noi nu credem în moralitatea eternă și considerăm perimate toate poveștile despre moralitate.” – marchizul de Sade. Nu, Lenin.

“Orice ajută revoluția este moral, orice o frânează este imoral și criminal. “ Lenin? Nu, teroristul Neceaev.

“În societatea noastră, este moral tot ce slujește interesele comunismului” – Neceaev. Nu, Leonid Brejnev.

“Teroarea poate fi eficientă împotriva unei clase reacționare care nu dorește să părăsească scena politică. Teama poate deveni o arma puternică folosită cu succes atât în politica internă cât și în cea externă” – Lenin?… Neceaev? Nu, Trotki.

“Un regim revoluționar trebuie să se debaraseze de un anumit număr de indivizi care-l amenință, iar eu nu văd alt mijloc decât moartea. Întotdeauna se poate ieși dintr-o închisoare.” – Lenin?… Neceaev?… Trotki? Nu, Jean Paul Sartre.

“Ura de clasă trebuie cultivată prin respingerea organică a dușmanului, ca ființă inferioară, degenerată fizic, dar și moral. “- Lavrenti Beria, șeful NKVD. Nu, Maxim Gorki.

“Nu va mai exista posibilitatea de întoarcere la trecut și anumite forțe politice ale opoziției vor fi la acea dată complet distruse.” – Maxim Gorki, 1921? Nu, socialistul Louis Mermoz, președintele Adunării Naționale, 1981.

“Aceia, cu cât sunt mai nevinovați, cu atât merită mai mult să fie împușcați.” – Khmerul Pol Pot. Nu, dramaturgul Bertolt Brecht.

“Lichidarea chiaburilor ca clasă a fost o politică corectă. De ce să schimbăm cuvintele?” – Stalin. Nu, reformatorul Mihail Gorbaciov.

“Tovarășe Barabaș, te rog să-mi spui cum a fost posibil ca o piesă cu un conținut ideologic atât de daunător să fie prezentată pe scenele teatrelor atâta timp? Cum se face că nu Ministerul Culturii a propus suspendarea sa, ci KGB-ul? Cei care au comis asemenea greșeli trebuie pedepsiți cu asprime.” – șeful KGB-ului, Iuri Andropov? Nu, reformatorul Mihail Gorbaciov.

“N-au existat niciodată persecuții în URSS.” – Fernandel. Nu, Jean Baby, profesor universitar de marxism.

“Cred cu tărie că, atâta vreme cât vor exista scriitori ca Alexandr Soljenițin, lagărele de concentrare vor trebui să existe în continuare. Poate ar trebui chiar să fie ceva mai bine păzite, astfel încât persoane ca Soljenițin să nu poata scăpa de acolo.” – Iuri Andropov, șeful KGB-ului. Nu, scriitorul socialist Juan Benet.

“Consider că sistemul penitenciar sovietic e indiscutabil cel mai de dorit în lumea întreagă.” – Lavrenti Beria, șeful NKVD. Nu, Mariee – Claude Coutourier, deputat comunist.

“Centrele de reeducare formează unul dintre cele mai frumoase titluri de glorie ale URSS.” – Nikolai Ejov, șeful NKVD. Nu, Pierre Daix, scriitor comunist, prieten cu Picasso.

“Dacă se cere să se construiască o industrie a nichelului în Arctica, nu se poate face acest lucru fără muncă silnică.” – Pravda, 1934? Nu, Liberation,1999.

“Asigurarea hranei în mediul rural a rămas o problemă nerezolvată în URSS” – Paul Samuelson, Nobel pentru economie. Nu, Mihail Gorbaciov.

“Economia sovietică este dovada faptului că în ciuda a ceea ce sovieticii înșiși ar putea să creadă, o economie bazată pe planificare centralizată poate să funcționeze și chiar să prospere. “ – Aleksei Kosîghin, prim ministru și economist sovietic. Nu, Paul Samuelson, laureat Nobel pentru economie.

“În URSS, libertatea de a critica este totală” – Leonid Brejnev. Nu, Jean Paul Sartre.

“Revoluționarul trebuie să asocieze indisolubil cauza URSS cu aceea a proletariatului” – Jdanov. Nu, Jean Paul Sartre.

“Jean Paul Sartre, această hienă dactilografă, acest șacal înzestrat cu stilou” –  Sartre despre el însuși? Nu, Jdanov despre Sartre.

“Mulțumită lui Mihail Gorbaciov constituția sovietică a devenit  analoagă celei americane.” – Eduard Șevardnazde. Nu, Valery Giscard D’Estaing.

“Revoluția culturală maoistă a fost cea mai mare catastrofă din întreaga istorie a Chinei.” – Richard Nixon. Nu, conducătorul comunist Zhou Enlai.

“Mao a suprimat toate libertățile, dar măcar, grație lui, chinezii mănâncă pe săturate.” – Jian Qing, nevasta lui Mao. Nu, presa franceză.

“Mao, farul gândirii umanității.” – nevasta lui Mao, Jian Qing? Nu, Valery Giscard D’Estaing.

“Germania sovietică unită cu Rusia sovietică ar fi devenit mai puternică decât toate țările capitaliste la un loc.” – visul ideologului Alexandr Dughin? Nu, visul luiTroțki.

“Daca aveți dubii, ucideți.” – Reyhard Heydrich ? Nu, Che Guevara.

“Am rezolvat problema cu un glonte calibru 32 în partea stânga a creierului. Ceea ce îi aparținea lui, acum era al meu.” – Al Capone. Nu, tot Che Guevara.

“Socialismul mi-a pătruns în sânge.” – socialistul Leon Blum. Nu, fascistul Benito Mussolini.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: