Rusia lui Custine și Rusia lui Putin seamănă dintr-o coincidență

ivan_le_terrible_ivan_grozny_1943_portrait_w858

Nu știu dacă Anna Politkovskaia l-a citit pe Marchizul De Custine și ale sale profetice și nemuritoare “Scrisori din Rusia”, apărute în 1839. Sunt sigur însă că nu a scris cărțile ei – în care descrie societatea rusă contemporană cu un curaj, o dorință de adevăr și o sinceritate ce i-au adus moartea – influențată de autorul francez ce zugrăvea Rusia de acum două sute de ani, nici macar atunci când scria despre compatrioții ei: “A fi sau a părea? Dacă alegeți varianta a doua veți trăi mai mult”. Sau când le spunea pe un ton amar: “Dacă te-ai născut om, nu te poți comporta ca o ciupercă. O ciupercă crescută sub o frunză mai mare nu poate spera că nu va fi găsită”. Sau când îi punea să se uite în oglindă: “Rușii își doresc mult să trăiască mai bine, dar nu doresc să fie nevoiți să lupte pentru asta. Ei se așteaptă ca totul să le pice de sus, iar dacă represiunea este cea care le pică de sus, se mulțumesc cu ea.”

Societatea rusă descrisă de Politkovskaia nu diferă de cea înfățișată de Custine decât, poate, în ceea ce privește “haina”. Forma s-a schimbat, fondul nu, cu toate că au trecut aproape două sute de ani!

Din această cauză, “Scrisorile” lui Custine au fost interzise în Rusia nu doar până în 1917, dar și după. Nu numai pentru că autorul a profețit sosirea “Marii Revoluții” și dezastrul provocat de ea, ci și pentru că, așa cum scria academicianul Pierre Nora în prefața cărții editată de Humanitas în 1993, “Custine a caracterizat prin autocrația țaristă toate formele de dictatură bolșevică.”

Cu siguranță cartea este interzisă și acum, când “eclipsa” Putin este “adorată” de 85% dintre ruși; când Biserica se află din nou în slujba “țarului” și când, dupa invadarea Crimeii, a estului Ucrainei și doborârea zborului MH17, ceea ce scria Custine la 1839 a rămas valabil: “Despotismul rus nu numai că nesocotește ideile și sentimentele, dar reface și faptele, luptă împotriva evidenței și învinge întotdeauna. Căci evidența însăși nu are apărător la ruși, la fel ca și justiția, atunci când stânjenesc puterea.”

“Scrisori din Rusia”, o carte despre care vorbesc la superlativ nu numai Alexandr Herzen, Emil Cioran sau Alain Besançon. O carte, în ceea ce-i privește pe ruși, mereu actuală și, la ruși, mereu interzisă.

Urmează câteva citate edificatoare:

 

“Dacă veți întâlni nemulțumiți în Franța, folosiți metoda mea și spuneți-le: Duceți-vă în Rusia”

 “În țara aceasta un om sincer ar părea smintit”

 “Nobila înrîurire a cavalerilor cruciați s-a oprit în Polonia, odata cu cea a catolicismului. Rușii sunt războinici, dar pentru a cuceri; se luptă din supunere și lăcomie.”

 “Marii cneji, siliți să-și secătuiască popoarele în folosul tătarilor, târâți adesea ei înșiși în sclavie până în inima Asiei, convocați la Hoardă dintr-un capriciu, domnind doar cu condiția de a fi instrumente docile ale opresiunii, detronați imediat ce încetau să mai asculte, învățați cu despotismul din slugărnicie, și-au deprins supușii cu urgiile cuceririi pe care o îndurau ei înșiși: iată cum s-a făcut că de-a lungul timpurilor, cnejii și poporul s-au pervertit reciproc.”

 “Și nu degeaba îngrămădește Providența atât de multe forțe inactive în răsăritul  Europei. Într-o bună zi, uriașul adormit se va trezi, iar violența va pune capăt domniei cuvântului”

 “Rusia vede în Europa o pradă ce îi va fi cedata, mai devreme sau mai târziu, prin vrajba dintre noi.”

 “Ne înșelam cu privire la rolul acestui stat în Europa; potrivit principiului său constitutiv, ar întruchipa ordinea. Dar, după caracterul oamenilor, ar părea că propagă tirania sub pretextul de a îndrepta anarhia; ca și cum arbitrarul ar putea tămădui vreun rău! Acestei națiuni îi lipsește elementul moral; cu moravurile ei cazone și amintirea cotropirilor, ea a rămas la războaiele de cucerire, cele mai brutale din câte au fost…”

 “Încât se prea poate ca poporul rus să fi devenit incapabil pentru orice, în afară de cucerirea lumii”

 “Civilizația rusă se găsește încă atât de aproape de obârșie, încât seamănă a sălbăticie. Rusia nu este decât o societate de cuceritori, forța ei nu stă în gândire, ci în război, adică în viclenie și cruzime.”

 “Despotismul rus nu numai că nesocotește ideile și sentimentele, dar reface și faptele, luptă împotriva evidenței și învinge întotdeauna. Căci evidența însuși nu are apărător la ruși, la fel ca și justiția, atunci când stânjenesc puterea.”

 “Ce țară ciudată care nu zamislește decât sclavi, care primesc în genunchi părerea ce li se transmite, spioni ce se lipsesc de orice opinie personală pentru a surprinde mai bine gândul celorlalți.”

 “La noi, despotismul este mai puternic decât natura. Împăratul nu este doar reprezentantul lui Dumnezeu, ci și puterea creatoare însăși; o putere mai întinsă decât aceea a Dumnezeului nostru. Căci acesta nu face decât viitorul, în timp ce Împăratul reface trecutul. Legea nu are nici un efect retroactiv, pe când capriciul despotului da. “

 “Orgoliul despotismului este atât de mare, încât rivalizează cu puterea Domnului.”

 “Despotismul care și-a clădit o casă la Moscova: iată Kremlinul!”

 stalin-icoana

“Rusia este o țară unde se pot face cele mai mărețe lucruri pentru rezultatul cel mai mărunt…Nu e de mers acolo…”

 “Nu-mi iese din minte călătoria împărătesei Ecaterina în Crimeea, cu satele butaforice plasate la distanță de un sfert de leghe, pentru a o face să creadă pe suverana biruitoare ca pustiul se populase sub domnia ei. Astfel de îndeletniciri mai ocupă încă mințile rușilor; fiecare maschează răul și înfățișează binele în ochii stăpânului…Împăratul este singurul om viu din imperiu; căci a mânca nu înseamnă a trăi.”

 “Pentru rusi dragostea de țară nu este decât un mijloc de a-și flata stăpânul”

 “Faceți-mi loc mie, care sunt unul din membrii marii mașinării a statului” . Acest membru, funcționând potrivit unei voințe care nu-i aparține are tot atâta viață cât rotițele unui ceasornic; și totuși asta se cheamă om în Rusia! Imaginea acestor automate voluntare mă sperie; un individ redus la condiția de simpla mașină are ceva supranatural.”

 “Mă întrebam ce i-a făcut omul lui Dumnezeu pentru ca șaizeci de milioane din semenii lui să trăiască în Rusia”

 “În Rusia dacă nu admiri te temi, ceea ce înseamnă aproape a respecta”

 “Nimic nu poate discredita autoritatea în cazul unui popor pentru care supunerea a ajuns o condiție a vieții. Rușii adoră eclipsa: cum li s-ar putea deschide ochii vreodată”

 “La fel ca ambasadorul lui Maximilian, mă întreb și eu dacă este caracterul națiunii cel care a dat naștere autocrației, sau autocrația cea care a creat caracterul rus…”

 “Se poate spune despre rușii mari și mici că sunt toți beți de sclavie”

 “Guvernarea rusească înseamnă disciplina taberei militare pusă în locul ordinii cetății, starea de asediu devenită stare normală a societății.”

 “Nu le reproșez rușilor că sunt ceea ce sunt, ci îi condamn pentru pretenția de a părea ceea ce suntem noi.”

 “Un popor asuprit și-a meritat întotdeauna pedeapsa; tirania este opera popoarelor, și nu capodopera unui singur om.”

 “Aș fi putut spune onoarea, dacă acest cuvânt ar fi avut vreo noimă la niște oameni cărora trebuia să le pui călușul în gură pentru a-i conduce după placul lor.”

 “Și alte popoare au îndurat asuprirea, dar poporul rus a iubit-o; și o mai iubește încă.”

 “Aici omul are doua coșciuge: leagănul și mormântul. Iar mamele au de plâns mai mult nașterea decât moartea pruncilor lor.”

 “Numai la acest popor, cel puțin așa cred, s-au putut întâlni martiri prosternați în fața călăilor!”

 “Sub țar, moartea ajunge sclava unui om.”

 “Ori lumea civilizată va recădea, mai devreme de cincizeci de ani, sub jugul barbarilor, ori Rusia va trece printr-o revoluție mai teribilă decât a fost aceea din apusul Europei, și ale cărei urmări se mai simt și astăzi.”

 “Închipuiți-vă pasiunile republicane…fierbând în linistea despotismului. Este o combinație înspăimântătoare, mai cu seamă prin viitorul pe care-l prevestește lumii! Rusia este un cazan cu apă clocotită, bine astupat, dar așezat pe un foc ce se întețește tot mai mult: mi-e teamă de explozie.”

 “Dacă vreodată s-ar izbuti să se înfăptuiască o adevărată revoluție de către poporul rus, masacrul ar fi metodic, ca mișcările unui regiment. Am vedea cum satele se preschimbă în cazărmi, cum crima organizată iese gata înarmată din colibe, înaintând în linie dreaptă, în bună ordine; în sfârșit, rușii s-ar pregăti pentru jaf, de la Smolensk până la Irkutsk, așa cum merg la defilare în piața Palatului de Iarnă din Petersburg.”

 “În Franța, tirania revoluționară este un rău de tranziție; în Rusia, tirania despotismului este o revoluție permanentă.”

 “Nu vă aplecați urechea la toate lăudăroșeniile rușilor, fiindcă ei iau fastul drept eleganță, luxul drept politețe, poliția și frica drept temeliile societății. După mintea lor, a fi disciplinat înseamnă a fi civilizat.”

 “O mizerie drapată – iată bogăția rușilor; pentru ei aparența este totul, iar aparența la ei este mai mincinoasă decât la alții.”

 “În ciuda tuturor pretențiilor lor de a fi manierați, a educației lor superficiale și a profundei corupții precoce…rușii încă nu s-au civilizat. Sînt niște tătari înregimentați; atât și nimic mai mult.”

 “Imaginați-vă, așadar, un popor pe jumătate sălbatic, care a fost înregimentat fără a fi civilizat; și atunci veți înțelege starea morală și socială a poporului rus.”

 “Să spunem mai degrabă că nu există un popor rus…Există împărați care au șerbi, și curteni care au și ei șerbi: ceea ce nu face un popor.”

 “În materie de civilizație s-au mulțumit cu aparențele până acum; dar dacă vreodată se vor putea răzbuna pentru inferioritatea lor reală ne vor face cu cruzime să ne ispășim avantajele”

 “Nu contenesc să mă minunez, văzând că există aici un popor într-atât de nepăsător, încât să ajungă să trăiască și să moară liniștit în clarobscurul ce i-l îngăduie poliția stăpânilor lui…A minți, aici, înseamnă a ocroti societatea, a spune adevărul înseamnă a zdruncina statul.”

 ???????

“Rușii sunt tot timpul curtezani: soldați în cazarmă, sau soldați în biserică, spioni, temniceri, călăi, în țara asta toți îsi fac mai mult decât datoria; își fac meseria. Cine mi-ar putea spune unde poate ajunge o societate care nu are la temelie demnitatea umană.”

 “Poporul rus trece drept foarte evlavios; fie, dar ce religie este aceea pe care îți este interzis să o propovăduiești? În bisericile rusești nu se predică niciodată. Evanghelia ar dezvălui sclavilor libertatea.”

 “Bisericile acestea sunt auxiliare excelente ale cârmuirii; îndatoritoare față de depozitarii puterii pământești, suverani sau magistrati, aspre față de supuși, ele cheamă pe Dumnezeu în ajutorul poliției; rezultatul imediat este sigur, și anume buna ordine în societate.”

 “Această religie bizantină, ieșită dintr-un palat spre a păstra ordinea într-o tabăra, nu poate satisface nevoile cele mai alese ale sufletului omenesc; nu face decât să slujească poliției pentru a înșela poporul.”

 “Plăcerea cea mai mare a acestui popor este beția, altfel spus, uitarea. Bieții oameni! Ca să fie fericiți, trebuie să viseze.”

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: